ˆ

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA 
Dokumenty zamieszczone w kolumnie "Plik interpelacji/zapytania" wytworzone przez radnych a także dokumenty zewnętrznych instytucji czy podmiotów, zamieszczone w kolumnie "Plik z odpowiedzią" stanowiące odpowiedź na interpelacje lub zapytanie, z uwagi na brak edytowalnych treści, zapiasne są w formnie zeskanowanych plików. 
 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.258.2021 31.08.2021 Tadeusz Filus złego stanu miejskiego odcinka "rzeki Obry" zapytanie odpowiedź
0003.257.2021 11.08.2021 Katarzyna Budych sprzedaży nieruchomości na Głębokim interpelacja odpowiedź
0003.256.2021 11.08.2021 Katarzyna Budych wywozu śmieci i koszenia traw w Wysokiej zapytanie odpowiedź
0003.255.2021 06.08.2021 Andrzej Chmielewski nowego kosza na śmieci interpelacja odpowiedź
0003.254.2021 03.08.2021 Tadeusz Filus "Budowy szaletów miejskich" w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.253.2021 02.08.2021 Katarzyna Budych zarastających terenów zielonych interpelacja odpowiedź
0003.252.2021 02.08.2021 Katarzyna Budych dróg ul. Guzowskiego, Żołnierska, Sybiraków interpelacja odpowiedź
0003.251.2021 02.08.2021 Katarzyna Budych organizacji wakacji dla dzieci w wieku szkoły podstawowej zapytanie odpowiedź

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.250.2021 26.07.2021 Edward Toczyński rowu melioracyjnego interpelacja odpowiedź
0003.249.2021 19.07.2021 Tadeusz Filus naprawy parkingu przed blokiem nr 40 przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.248.2021 15.07.2021 Andrzej Chmielewski przepustu pod drogą Krajową S3 w okilicach wsi Rojewo zapytanie odpowiedź
0003.247.2021 15.07.2021 Andrzej Chmielewski prac przy ulicy Sienkiewicza w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.246.2021 15.07.2021 Edward Toczyński wykoszenia trawy interpelacja odpowiedź
0003.245.2021 15.07.2021 Eugeniusz Sawiński przycięcia krzewów nad chodnikiem interpelacja odpowiedź
0003.244.2021 01.07.2021 Andrzej Chmielewski porzuconego samochodu interpelacja odpowiedź
0003.243.2021 29.06.2021 Katarzyna Budych pijących alkohol w różnych częściach miasta zapytanie odpowiedź
0003.242.2021 29.06.2021 Katarzyna Budych przedszkola zapytanie odpowiedź
0003.241.2021 23.06.2021 Maria Kijak uruchomienia mini golfa zapytanie odpowiedź
0003.240.2021 23.06.2021 Tadeusz Filus posprzątania ścieżki pieszo-rowerowej Międzyrzecz - Głębokie odcinków leśnych zapytanie odpowiedź
0003.239.2021 23.06.2021 Tadeusz Filus monitoringu "Łąki kolejowej" w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.238.2021 16.06.2021 Andrzej Chmielewski wykorzystania sadzonek drzew zapytanie odpowiedź
0003.237.2021 04.06.2021 Katarzyna Budych różnej wysokości drzew i przycinania żywopłotów zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
załącznik
0003.236.2021 01.06.2021 Paweł Gall usunięcia starych słupów energetycznych w miejscowości Jagielnik interpelacja odpowiedź
0003.235.2021 25.05.2021 Tadeusz Filus najkrótszej ścieżki pieszo-rowerowej dla mieszkańców os. Kasztelańskiego, ul. Zachodniej i tamtej okilicy do zakładów pracy na ul. Zakaszewskiego, w "Parku Przemysłowym" i do ścieżki na Głębokie - sprawa dotyczy przejścia przez niezabezpieczony tor kolejowy PKP interpelacja odpowiedź
0003.234.2021 18.05.2021 Katarzyna Budych ławek na "Plantach" interpelacja odpowiedź
0003.233.2021 18.05.2021 Katarzyna Budych drogi Nietoperek - Kęszyca Leśna i inne interpelacja odpowiedź
0003.232.2021 18.05.2021 Katarzyna Budych nawierzchni drogi zapytanie odpowiedź
0003.231.2021 18.05.2021 Katarzyna Budych oczyszczenia rowu ul. Pamiątkowa w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.230.2021 18.05.2021 Katarzyna Budych odnowienia tablic z instrukcją obsługi zapytanie odpowiedź
0003.229.2021 30.04.2021 Arkadiusz Madzelan usunięcia drzew w Gorzycy interpelacja odpowiedź
0003.228.2021 30.04.2021 Arkadiusz Madzelan przycięcia gałęzi przy drodze do Wojciechówka interpelacja odpowiedź
0003.227.2021 29.04.2021 Paweł Gall naprawy chodnika w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.226.2021 29.04.2021 Edward Toczyński kluczy na stadion miejski w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.225.2021 29.04.2021 Elżbieta Jarmolińska plaży na OW Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.224.2021 27.04.2021 Tadeusz Filus remontu "Białego Mostku" przez rzekę Obrę między os. Kasztelańskim i Winnicą w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.223.2021 27.04.2021 Edward Toczyński organizacji kąpieliska okazjonalneo interpelacja odpowiedź
0003.222.2021 27.04.2021 Zbigniew Smejlis budowy przejścia dla pieszych ul. Piastowska - Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.221.2021 27.04.2021 Marek Cieloch odpowiedzi na interpelacje dotyczącej ustawienia znaku "zakaz wjazdu" na ulicę Podzamcze interpelacja odpowiedź
0003.220.2021 22.04.2021 Andrzej Chmielewski pomostów na OW Głębokie zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.219.2021 22.04.2021 Andrzej Chmielewski budowy przepustu na ul. Pamiątkowej zapytanie odpowiedź
0003.218.2021 22.04.2021 Elżbieta Jarmolińska
Józef Kaczmarek
Eugeniusz Sawiński
pomostu na OW Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.217.2021 19.04.2021 Andrzej Chmielewski internetowej wyszukiwarki zmarłych interpelacja odpowiedź
0003.216.2021 09.04.2021 Eugeniusz Sawiński zbudowania chodnika na terenach spacerowych przy rzece Obra interpelacja odpowiedź
0003.215.2021 01.04.2021 Marek Cieloch ustawienia znaku "zakaz wjazdu" na ulicę Podzamcze interpelacja odpowiedź
0003.214.2021 01.04.2021 Tadeusz Filus budynku po byłej kotłowni węglowej w Międzyrzeczu na ul. Piastowskiej przy bloku nr 40 interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
odpowiedź3
0003.213.2021 23.03.2021 Katarzyna Budych zadymienia zapytanie odpowiedź
0003.212.2021 23.03.2021 Katarzyna Budych dotyczących szczepień i koronawirusa zapytanie odpowiedź
0003.211.2021 15.03.2021 Andrzej Chmielewski nielegalnego poboru piasku na stanowisku archeologicznym interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.210.2021 15.03.2021 Andrzej Chmielewski drogi w Świętym Wojciechu zapytanie odpowiedź
0003.209.2021 09.03.2021 Katarzyna Budych usytuowania ławek na ścieżce z marketu Dino w stronę bloków przy ul. Poznańskiej zapytanie odpowiedź
0003.208.2021 09.03.2021 Katarzyna Budych autobusu na cmentarz zapytanie odpowiedź
0003.207.2021 09.03.2021 Katarzyna Budych katafalku w kaplicy cmentarnej zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.206.2021 09.03.2021 Katarzyna Budych bezpieczeństwa we wsi Kalsko interpelacja odpowiedź
0003.205.2021 05.03.2021 Jarosław Tomaszewski naprawy znaku drogowego w m. Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.204.2021 05.03.2021 Jarosław Tomaszewski usunięcia po zimie piasku z dróg gminnych w m. Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.203.2021 25.02.2021 Paweł Gall ustawienia 1 lampy w Żółwinie interpelacja odpowiedź
0003.202.2021 23.02.2021 Paweł Czop sprzedaży Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR Sp. z o.o. w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.201.2021 23.02.2021 Grzegorz Skrzek zakupu regałów dla biblioteki SP3 Międzyrzecz interpelacja odpowiedź

Akapit nr 4 - brak tytułu

 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.200.2021 23.02.2021 Tadeusz Filus nowo powstałej "górki na sanki" obok folwarku na Winnicy w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.199.2021 23.02.2021 Tadeusz Filus "petentów" - obywateli przychodzących do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.198.2021 23.02.2021 Tadeusz Filus "Budowy szaletu miejskiego" w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.197.2021 23.02.2021 Marcin Kusik przejęcia od Skarbu Państwa parku pałacowego znajdującego się w miejscowości Bukowiec gmina Międzyrzecz, działka nr 536/5KW MIĘDZYRZECZ-OBSZAR_WIEJSKI Obręb BUKOWIEC interpelacja odpowiedź
0003.196.2021 04.02.2021 Zbigniew Smejlis zamontowania lampy ledowej w miejscowości Nietoperek interpelacja odpowiedź
0003.195.2021 28.01.2021 Maria Kijak modernizacji oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.194.2021 28.01.2021 Maria Kijak zwolnienia z opłat za koncesję alkoholową za 2021 r. interpelacja odpowiedź
0003.193.2021 22.01.2021 Maria Kijak wycinki drzew na cmentarzu interpelacja odpowiedź
0003.192.2021 21.01.2021 Grzegorz Skrzek przystąpienia do konkursu interpelacja odpowiedź
0003.191.2021 07.01.2021 Grzegorz Skrzek zniszczonej balustrady mostu na Paklicy przy ul. Młyńskiej zapytanie odpowiedź
0003.190.2021 07.01.2021 Grzegorz Skrzek pozyskanie środków finansowych z rządowego programu wsparcia gmin popegeerowskich zapytanie odpowiedź
0003.189.2020 15.12.2020 Paweł Gall przyznania 500 zł na nauczanie zdlane dla nauczycieli przedszkoli interpelacja odpowiedź
0003.188.2020 15.12.2020 Paweł Gall przystąpienia do programu dofinnsowania terenów wiejskich interpelacja odpowiedź
0003.187.2020 15.12.2020 Paweł Gall zamontowania 5 kloszy na słupach przy drodze nr 137 w miejscowości Jagielnik interpelacja odpowiedź
0003.186.2020 15.12.2020 Paweł Gall zmiana trybu przeprowadzenia sesji interpelacja odpowiedź
0003.185.2020 15.12.2020 Zbigniew Smejlis zakupu maseczek ochronnych wielokrotnego użytku interpelacja odpowiedź
0003.184.2020 15.12.2020 Grzegorz Skrzek lamp na ul. Guzowskiego zapytanie odpowiedź
0003.183.2020 15.12.2020 Tadeusz Filus nowo powstałych terenów rekreacyjno-spacerowych obok folwarku na Winnicy w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.182.2020 15.12.2020 Tadeusz Filus "petentów" - obywateli przychodzących do Urzędu Miehjskiego w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.181.2020 09.12.2020 Andrzej Chmielewski internetowej w sprawie obsługi interesantów interpelacja odpowiedź
0003.180.2020 01.12.2020 Maria Kijak utwardzenia zjazdu-pobocza przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich   interpelacja odpowiedź
0003.179.2020 01.12.2020 Maria Kijak zainstalowania lamp oświetleniowych pod wiaduktem przy ul. St. Ożoga w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.178.2020 26.11.2020 Andrzej Chmielewski instalacji miejskiego punktu segregacji elektroodpadów interpelacja odpowiedź
0003.177.2020 24.11.2020 Tadeusz Filus "Budżet Obywatelski" na 2021 rok zapytanie odpowiedź
0003.176.2020 24.11.2020 Tadeusz Filus modernizacji Gminnej oczyszczalni ścieków w Św. Wojciechu zapytanie odpowiedź

Akapit nr 5 - brak tytułu

 
Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.175.2020 18.11.2020 Katarzyna Budych przydomowych oczyszczalni ścieków interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.174.2020 17.11.2020 Andrzej Chmielewski stojaka na znicze interpelacja odpowiedź
0003.173.2020 28.10.2020 Paweł Gall oświetlenia miejscowości Jagielnik w ciągu drogi 137 interpelacja odpowiedź
0003.172.2020 28.10.2020 Paweł Gall ustawienia koszy na odchody zwierzęce interpelacja odpowiedź
0003.171.2020 27.10.2020 Tadeusz Filus najkrótszej drogi pieszo-rowerowej dla mieszkańców os. Kasztelańskiego, ul. Zachodniej i tamtej okolicy do zakładów pracy na ul. Zakaszewskiego, w "Parku Przemysłowym" i do ścieżki na Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.170.2020 12.10.2020 Andrzej Chmielewski instalacji samoobsługowej  stacji napraw rowerów interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.169.2020 12.10.2020 Andrzej Chmielewski tablicy informacyjnej na przystanku PKS interpelacja odpowiedź
0003.168.2020 02.10.2020 Edward Toczyński ustawienia znaku drogowego  interpelacja odpowiedź
0003.167.2020 15.09.2020 Zbigniew Smejlis utwardzenie dróg dojazdowych do bloków w Kalsku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.166.2020 15.09.2020 Tadeusz Filus ratowania kąpieliska na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.165.2020 15.09.2020 Jarosław Tomaszewski wykonania prac porządkowych na drodze gminnej w sołectwie Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.164.2020 15.09.2020 Marek Cieloch zachowania bezpieczeństwa na Targowisku Miejskim interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
odpowiedź3
0003.163.2020 08.09.2020 Grzegorz Skrzek dewastacji mienia zapytanie odpowiedź
0003.162.2020 07.09.2020 Zbigniew Mazurek postawienia znaków drogowych interpelacja odpowiedź
0003.161.2020 01.09.2020 Marek Cieloch zamknięcia wejść na Targowisko Miejskie w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.160.2020 21.08.2020 Andrzej Chmielewski przejęcia od PKP instalacji sygnałowych interpelacja odpowiedź
0003.159.2020 21.08.2020
Eugeniusz Sawiński
Józef Kaczmarek
zakupu do szkół podstawowych kamer termowizyjnych interpelacja odpowiedź
0003.158.2020 21.08.2020 Eugeniusz Sawiński uzupełnienia kostki brukowej w ścieżce rowerowej pod mostem na rzece Obra interpelacja odpowiedź
0003.157.2020 07.08.2020 Grzegorz Skrzek wykoszenia trawy interpelacja odpowiedź
0003.156.2020 15.07.2020 Andrzej Chmielewski znaku drogowego przy ulicy 30 stycznia zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.155.2020 15.07.2020 Andrzej Chmielewski sygnalizacji świetlnej w Jagielniku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.154.2020 15.07.2020 Andrzej Chmielewski stanu budynku przy ulicy 30 stycznia interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.153.2020 13.07.2020 Arkadiusz Madzelan programu na nawadnianie boiska w Pieskach interpelacja odpowiedź
0003.152.2020 03.07.2020 Zbigniew Mazurek naprawy chodnika interpelacja odpowiedź
0003.151.2020 03.07.2020 Zbigniew Mazurek zamontowania spowalniacza interpelacja odpowiedź
 

Akapit nr 6 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.150.2020 29.06.2020 Andrzej Chmielewski stojaka na znicze interpelacja odpowiedź
0003.149.2020 23.06.2020 Paweł Gall ustawienia regulaminu przebywania na dzikiej plaży w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.148.2020 23.06.2020 Paweł Gall badania młodzieży alkomatem i narkotestem interpelacja odpowiedź
0003.147.2020 23.06.2020 Paweł Gall wizyzty pana prezydenta A. Dudy w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.146.2020 23.06.2020 Tadeusz Filus budynku po byłej kotłowni węglowej przy ul. Piastowskiej nr 40 w Międzyrzeczu, budynek jest na zewnątrz w fatalnym stanie, dach i elewacja do pilnego remontu interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.145.2020 23.06.2020 Tadeusz Filus zagospodarowania czterech chodników wokół "łączki kolejowej" w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.144.2020 10.06.2020 Paweł Gall badania nauczycieli na obecność COVID-19 zapytanie odpowiedź
0003.143.2020 10.06.2020 Paweł Gall odbioru śmieci na placu zabaw w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.142.2020 01.06.2020 Andrzej Chmielewski tablicy pamiątkowej zapytanie odpowiedź
0003.141.2020 01.06.2020 Paweł Gall obniżenia studzienki kanalizacyjnej na ul. Wodnej w Bobowicku  interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.140.2020 01.06.2020 Paweł Gall ustawienia tzw. spowalniaczy na drodze ul. Wodnej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.139.2020 01.06.2020 Arkadiusz Madzelan uzupełnienia ubytków w drodze na terenie wsi Gorzyca interpelacja odpowiedź
0003.138.2020 01.06.2020 Arkadiusz Madzelan niesprawnej lampy ulicznej w miejscowości Zamostowo interpelacja odpowiedź
0003.137.2020 26.05.2020 Zbigniew Smejlis "Deszczówka+" dofinansowanie do zakupu zbiorników interpelacja odpowiedź
0003.136.2020 26.05.2020 Zbigniew Smejlis utwardzenia miejsca parkingowego w m. Kaława interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.135.2020 26.05.2020 Tadeusz Filus naprawy fragmentów nawierzchni parkingu przy bloku nr 40 klatka A na ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.134.2020 26.05.2020 Tadeusz Filus zagospodarowania "łąki kolejowej" w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.133.2020 28.04.2020 Elżbieta Jarmolińska przekazania danych wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska zapytanie odpowiedź
0003.132.2020 20.04.2020 Maria Kijak zakupu testów na wykrycie koronawirusa interpelacja odpowiedź
0003.131.2020 06.04.2020 Andrzej Chmielewski zaopatrzenia mieszkańców gminy Międzyrzecz w maseczki ochronne interpelacja odpowiedź
0003.130.2020 06.04.2020 Marek Cieloch zwolnienia z opłat dzierżawy terenu pod stałymi punktami handlowymi na terenie Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu interpelacja
0003.129.2020 31.03.2020 Edward Toczyński przeprowadzenia sesji drogą elektroniczną interpelacja odpowiedź
0003.128.2020 01.04.2020 Andrzej Chmielewski nieprzeprowadzenia wyborów prezydenckich na terenie gminy Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.127.2020 19.03.2020 Andrzej Chmielewski ulg podatkowych w związku z koronawirusa interpelacja odpowiedź
0003.126.2020 19.03.2020 Arkadiusz Madzelan miejsca izolacji chorych na koronawirus interpelacja odpowiedź

Akapit nr 7 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.125.2020 25.02.2020 Tadeusz Filus ratowania kąpieliska na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.124.2020 25.02.2020 Tadeusz Filus wyjamu pawilonu po byłej "Biedronce" na "Marekt spożywczy" zapytanie odpowiedź
0003.123.2020 25.02.2020 Tadeusz Filus inwestycji "chodnika na skróty" przez łąkę kolejową w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.122.2020 03.02.2020 Andrzej Chmielewski plaży na OW Głebokie interpelacja odpowiedź
0003.121.2020 03.02.2020 Andrzej Chmielewski sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych interpelacja odpowiedź
0003.120.2019 21.01.2020 Andrzej Chmielewski oświtlenia kościała św. Jana interpelacja odpowiedź
0003.119.2019 21.01.2020 Tadeusz Filus ratowania kąpieliska na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.118.2019 21.01.2020 Tadeusz Filus wykonania kanalizacji w miejscowości Międzyrzecz - Wybudowanie zapytanie odpowiedź
0003.117.2019 21.01.2020 Paweł Gall oświetlenia drogi od Żółwina do przystanku znajdującego się przy nowym osiedlu przed Żółwinem interpelacja odpowiedź
0003.116.2019 17.12.2019 Tadeusz Filus wykonania kanalizacji w miejscowości Międzyrzecz - Wybudowanie zapytanie odpowiedź
0003.115.2019 02.12.2019 Andrzej Chmielewski informacji o przyjmowaniu odpadów komunalnych w PSZOK interpelacja odpowiedź
0003.114.2019 02.12.2019 Arkadiusz Madzelan wyrównania placu przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.113.2019 02.12.2019 Jan Skoczylas wykonania projektów technicznych zapytanie odpowiedź
0003.112.2019 26.11.2019 Tadeusz Filus pogłębienia kąpieliska - basenu dla dzieci na Ośrdoku Wypoczynkowym Głebokie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.111.2019 20.11.2019 Marcin Kusik finansów gminy interpelacja odpowiedź
0003.110.2019 20.11.2019 Marcin Kusik inwestycji zrealizowanych w poszczególnych sołectwach w latach 2015-2018 wraz z podaniem kwoty inwestycji interpelacja odpowiedź
0003.109.2019 20.11.2019 Marcin Kusik procentowego udziału piłkarzy mieszkających na terenie naszej gminy w stosunku do piłkarzy pochodzących z innych regionów zapytanie odpowiedź
0003.108.2019 26.11.2019 Tadeusz Filus inwestycji "chodnika na skróty" przez łąkę kolejową w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.107.2019 20.11.2019 Andrzej Chmielewski drugiej rocznicy złożenia interpelacji w temacie lamp na ul. Pamiątkowej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.106.2019 12.11.2019 Grzegorz Skrzek instalacji lustra na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Kopernika interpelacja odpowiedź
0003.105.2019 12.11.2019 Grzegorz Skrzek konserwacji drewnianego postumentu na cmentarzu komunalnym interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.104.2019 29.10.2019 Tadeusz Filus wykonania kanalizacji w miejscowości Międzyrzecz - Wybudowanie interpelacja odpowiedź
0003.103.2019 29.10.2019 Jan Skoczylas nasadzenia drzew w pasie drogi gminnej w Pniewie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.102.2019 29.10.2019 Jan Skoczylas udrożnienia drogi na działce 361 obręb Kaława zapytanie odpowiedź
0003.101.2019 29.10.2019 Jan Skoczylas wykonania odpływów z rynien SP Kaława interpelacja odpowiedź

Akapit nr 8 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.100.2019 24.10.2019 Andrzej Chmielewski naprawy drogi na ul. Norwida interpelacja odpowiedź
0003.99.2019 24.10.2019 Andrzej Chmielewski zainstalowania tablicy informacyjno-turystycznej przy obiekcie MRU interpelacja odpowiedź
0003.98.2019 24.10.2019 Andrzej Chmielewski wprowadzeniu zakazu prezentacji handlowych w szkołach interpelacja odpowiedź
0003.97.2019 24.10.2019 Andrzej Chmielewski wydania tomiku wierszy międzyrzeckich literatów  interpelacja odpowiedź
0003.96.2019 14.10.2019 Elżbieta Jarmolińska nadania imienia Bibliotece Miejskiej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.95.2019 14.10.2019 Elżbieta Jarmolińska zaniedbanych drzew na ulicy Krótkiej zapytanie odpowiedź
0003.94.2019 14.10.2019 Elżbieta Jarmolińska terenu w okolicy cmentarza żołnierzy radzieckich zapytanie odpowiedź
0003.93.2019 02.10.2019 Edward Toczyński ubytku wody w Jeziorze Głebokie interpelacja odpowiedź
0003.92.2019 20.09.2019 Jarosław Tomaszewski ustawienia znaków drogowych B-5 przy drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w m. Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.91.2019 17.09.2019 Józef Kaczmarek nawierzchni ulicy Długiej w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.90.2019 17.09.2019 Józef Kaczmarek dofinansowania połączeń autobusowych zapytanie odpowiedź
0003.89.2019 17.09.2019 Jan Skoczylas umów w zaopatrzenie w wodę zapytanie odpowiedź
0003.88.2019 17.09.2019 Maria Kijak lamp oświetleniowych zainstalowanych pod wiaduktem przy ul. Stanisława Ożoga interpelacja odpowiedź
0003.87.2019 17.09.2019 Tadeusz Filus modernizacji Gminnej oczyszczalni ścieków w Św. Wojciechu zapytanie odpowiedź
0003.86.2019 17.09.2019 Tadeusz Filus realizacji inwestycji zagospodarowania 11 terenów zielonych w mieście Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.85.2019 17.09.2019 Tadeusz Filus "Budżet obywatelski" na 2020 rok zapytanie odpowiedź
0003.84.2019 17.09.2019 Tadeusz Filus wynajmu pawilonu po byłej "Biedronce" na "Market spożywczy" zapytanie odpowiedź
0003.83.2019 17.09.2019 Andrzej Chmielewski zamontowania dodatkowych punktów oświetlenia przy ulicy szkolen w okolicach boiska sportowego interpelacja odpowiedź
0003.82.2019 21.08.2019 Andrzej Chmielewski nasadzeń na terenie miasta drzew tlenowych interpelacje odpowiedź
0003.81.2019 21.08.2019 Maria Kijak zakazu parkowania przyczep z reklamami na miejscach parkingowych interpelacje odpowiedź
0003.80.2019 16.08.2019 Maria Kijak wykoszenia pobocza drogi powiatowej interpelacja odpowiedź
0003.79.2019 16.08.2019 Maria Kijak wykoszenia trawy w miejscowości Święty Wojciech interpelacja odpowiedź
0003.78.2019 16.08.2019 Maria Kijak montażu ławek przy ul. Rocha interpelacja odpowiedź
0003.77.2019 01.08.2019 Andrzej Chmielewski tablic informacyjnych interpelacja odpowiedź
0003.76.2019 01.08.2019 Andrzej Chmielewski usunięcia starych drzew przy ścieżce rowerowej interpelacja odpowiedź

Akapit nr 9 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.75.2019 01.08.2019 Andrzej Chmielewski tablicy z nazwą ulicy interpelacja odpowiedź
0003.74.2019 24.07.2019 Marek Cieloch wycinki drzew przy ulicy Staszica zapytanie odpowiedź
0003.73.2019 23.07.2019 Zbigniew Smejlis naprawy chodnika w miejscowości Nietoperek interpelacja odpowiedź
0003.72.2019 23.07.2019 Zbigniew Smejlis dopłat ściekowych interpelacja odpowiedź
0003.71.2019 23.07.2019 Zbigniew Smejlis utwardzenia drogi gminnej w m. Rojewo interpelacja odpowiedź
0003.70.2019 23.07.2019 Tadeusz Filus złego stanu miejskiego odcinka "rzeki Obry" zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.69.2019 23.07.2019 Tadeusz Filus placu zabaw, boiska do piłki nożnej i boiska "Małego Orlika" przy SP-3 w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.68.2019 23.07.2019 Tadeusz Filus "Szaletu miejskiego" na ul. Młyńskiej 3 zapytanie odpowiedź
0003.67.2019 15.07.2019 Zbigniew Mazurek wykonania nowego mostku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.66.2019 01.07.2019 Andrzej Chmielewski fontanny na placu przy ratuszu zapytanie odpowiedź
0003.65.2019 01.07.2019 Arkadiusz Madzelan zamontowania rolet zewnętrznych na budynku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 interpelacja odpowiedź
0003.64.2019 27.06.2019 Andrzej Chmielewski możliwości dodatkowego odbioru śmieci na terenach wiejskich zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.63.2019 27.06.2019 Andrzej Chmielewski śmietników na OW Głębokie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
odpowiedź3
0003.62.2019 27.06.2019 Andrzej Chmielewski dobudowania chodnika przy ul. Staszica interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.61.2019 14.06.2019 Edward Toczyński segregacji śmieci interpelacja odpowiedź
0003.60.2019 11.06.2019 Dawid Wiśniewski renowacji przejść dla pieszych na terenie miasta Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.59.2019 11.06.2019 Tadeusz Filus kiedy Gmina Międzyrzecz planuje wykonanie kanalizacji na osiedlu domków jednorodzinnych przy osiedlu Kasztelańskim zapytanie odpowiedź
0003.58.2019 05.06.2019 Elżbieta Jarmolińska zainstalowania lurtyn wodnych w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.57.2019 31.05.2019 Jarosław Tomaszewski ustawienia znaków drogowych B-5 przy drodze gminnej w Wyszanowie prowadzącej do cmentarza interpelacja odpowiedź
0003.56.2019 31.05.2019 Jarosław Tomaszewski usunięcia nagromadzonego piasku z drogi gminnej w kierunku na Srtary Dwór w m. Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.55.2019 28.05.2019 Tadeusz Filus przejęcia ścieżki pieszo-rowerowej Międzyrzecz - Głębokie odcinak leśnego od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.54.2019 29.04.2019 Andrzej Chmielewski posadzenia nowych drzew przy Ratuszu interpelacja odpowiedź
0003.53.2019 25.04.2019 Jarosław Tomaszewski wykonania prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Wyszanowie zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.52.2019 23.04.2019 Paweł Czop budowy parkingu lub utwardzenia placu, materiałem budowlanym kostka brukowa, na działce nr 298/11 w Międzyrzeczu u zbiegu ulic Mieszka I i Konstytucji 3 Maja interpelacja odpowiedź
0003.51.2019 23.04.2019 Eugeniusz Sawiński uporządkowania wejścia na Zamek od strony Osiedla Kasztelańskiego interpelacja odpowiedź

Akapit nr 10 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.50.2019 23.04.2019 Tadeusz Filus pracy emerytów w Zakładach i Spółkach podległych Gminie Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.49.2019 23.04.2019 Tadeusz Filus terenu na Ośrodku Wypoczynkowym "Głębokie" w Głebokim tj. "Slip" do wodowania sprzętu pływającego zapytanie odpowiedź
0003.48.2019 23.04.2019 Tadeusz Filus czwartków lekkoatletycznych organizowanych raz w miesiącu przez MOSiW na stadionie miejskim zapytanie odpowiedź
0003.47.2019 23.04.2019 Paweł Gall wywozu śmieci przy chodnikach w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.46.2019 23.04.2019 Paweł Gall drabinek na pomoście na dzikiej plaży w Bobowicku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.45.2019 23.04.2019 Paweł Gall ustawienia świateł zwalniających na ul. Konstytucji w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.44.2019 23.04.2019 Jan Skoczylas wymiany rynien i podbitki w Szkole Podstawowej w Kaławie  interpelacja odpowiedź
0003.43.2019 26.03.2019 Tadeusz Filus zadządzenia konsultacji społecznych z mieszkacami Gminy Międzyrzecz w temacie "Budżet Obywatelski 2020" zapytanie odpowiedź
0003.42.2019 26.03.2019 Jan Skoczylas notatki z dyżuru radnych 3xM zapytanie odpowiedź1
odpowiedź2
0003.41.2019 26.03.2019 Jan Skoczylas dofinansowania dla MRU Pniewo zapytanie odpowiedź
0003.40.2019 26.03.2019 Jan Skoczylas budowy wjazdów oraz chodnika w sołectwie Pniewo interpelacja odpowiedź
0003.39.2019 26.03.2019 Eugeniusz Sawiński podwyżek płac pracowników urzędu zapytanie odpowiedź
0003.38.2019 26.03.2019 Eugeniusz Sawiński zmiany organizacji ruchu na ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich interpelacja odpowiedź
0003.37.2019 26.03.2019 Eugeniusz Sawiński nasadzenia drzew wzdłuż ul. Zachodniej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.36.2019 21.03.2019 Paweł Gall utwardzenia miejsca postojowego przy szkole Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.35.2019 13.03.2019 Arkadiusz Madzelan dotyczy likwidacji w MOK kawiarenki STOPKLATKA zapytanie odpowiedź
0003.34.2019 13.03.2019 Andrzej Chmielewski opieki nad zwierzętami na terenie gminy Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.33.2019 04.03.2019 Józef Kaczmarek segregowania śmieci na cmentarzu miejskim interpelacja odpowiedź
0003.32.2019 26.02.2019 Eugeniusz Sawiński chodników przy ul. Zachodniej interpelacja odpowiedź
0003.31.2019 19.02.2019 Tadeusz Filus ogłoszenia ofert na wynajem pawilonu po byłej "Biedronce" na "Market spożywczy" zapytanie odpowiedź
0003.30.2019 04.02.2019 Tadeusz Filus czy ogłoszono już przetarg na oświetlenie lampami solarnymi koniec ul. Piastowskiej "BO" zapytanie odpowiedź
0003.29.2019 04.02.2019 Paweł Gall 4 słupy elektryczne Jagielnik - usunięcie interpelacja odpowiedź
0003.28.2019 31.01.2019 Marek Cieloch kompleksowa modernizacja Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.27.2019 25.01.2019 Edward Toczyński korzystania z basenu zapytanie odpowiedź
0003.26.2019 24.01.2019 Tadeusz Filus ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji "Oświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z dwóch stron jezdni" w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź

Akapit nr 11 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.25.2019 22.01.2019 Elżbieta Jarmolińska żałoby narodowej po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza interpelacja odpowiedź
0003.24.2019 22.01.2019 Maria Kijak wydzialania działki zapytanie odpowiedź
0003.23.2019 21.01.2019 Andrzej Chmielewski uwag do planu rewitalizacji terenu parku przy ulicy Stoczniowców Gdańskich interpelacja odpowiedź
0003.22.2019 21.01.2019 Andrzej Chmielewski herbu miasta Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.21.2019 15.01.2019 Marek Cieloch utrzymania czystości na terenie Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.20.2019 15.01.2019 Marek Cieloch terminu wykonania przez MPWiK nowej pneumatycznej przepompowni zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.19.2019 11.01.2019 Paweł Gall naprawy ścieżki pieszo-rowerowej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.18.2019 11.01.2019 Paweł Gall ustawienia 6 kaczkomatów przy rzekach Obra i Paklica interpelacja odpowiedź
0003.17.2019 11.01.2019 Elżbieta Jarmolińska umożliwienia mieszkańcom bezpiecznego korzystania z dworca PKP interpelacja odpowiedź
0003.16.2019 11.01.2019 Zbigniew Mazurek wyłożenia kostki interpelacja odpowiedź
0003.15.2019 11.01.2019 Zbigniew Mazurek postawienia śmietników interpelacja odpowiedź
0003.14.2019 11.01.2019 Zbigniew Mazurek postawienia znaku świetlnego interpelacja odpowiedź
0003.13.2019 07.01.2019 Tadeusz Filus niewykonanych inwestycji z Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku interpelacja odpowiedź
0003.12.2019 07.01.2019 Józef Kaczmarek realizcji uchwały Nr 6/2018 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24.04.2018 r. zapytanie odpowiedź
0003.11.2018 28.12.2018 Paweł Gall ustawienia bariery drogowej w Kuźniku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.10.2018 28.12.2018 Paweł Gall utworzenia miejsc przejścia przez drogę w miejscowości Międzyrzecz-Wybudowanie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.9.2018 28.12.2018 Paweł Gall ustawienia wiaty przystankowej w Kuźniku interpelacja odpowiedź
0003.8.2018 17.12.2018 Tadeusz Filus marketu spożywczego w budynku po byłej "Biedronce" na ul. Piastowskiej zapytanie odpowiedź
0003.7.2018 17.12.2018 Marek Cieloch przykrego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych przy ulicy 30-go Stycznia i Poznańskiej interpelacja odpowiedź
0003.6.2018 05.12.2018 Maria Kijak wykonania ścieszki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku cmentarz komunalny w Międzyrzeczu do zjazdu do miejscowości Gorzyca interpelacja odpowiedź
0003.5.2018 05.12.2018 Tadeusz Filus wykonania przez ZEC wyceny kosztów podłączenia szkół SP-1 i SP-2 do rurociągu ciepłowniczego interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.4.2018 05.12.2018 Tadeusz Filus podliczenia przez GZS kosztów ogrzewania gazowego szkół SP-1 i SP-2 za rok 2017 zapytanie odpowiedź
0003.3.2018 04.12.2018 Andrzej Chmielewski ddatkowego progu zwalniającego na ulicy Sienkiewicza interpelacja odpowiedź
0003.2.2018 04.12.2018 Andrzej Chmielewski dodatkowego kosza na śmieci przy ul. Konstytucji 3 Maja interpelacja odpowiedź
0003.1.2018 04.12.2018 Andrzej Chmielewski przebudowy lampy koło ORLEN interpelacja odpowiedź

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-07 18:45:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-07 18:46:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-03 13:22:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12706 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »