ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Azbest 2022

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gmina Międzyrzecz zrealizowała w 2022 r. zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz” dofinasowanego ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                                                       
 
 
W oparciu o przyznaną dotację ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023 Gmina Międzyrzecz zrealizowała zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz”.
 
W dniu 5 maja 2022 r. zawarto umowę z firmą EKO24 Barbara Plewko - Wykonawcą zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032” przyjętego Uchwałą Nr XXVI/208/12  Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w dniu 28 grudnia 2012 r. zmienionego Uchwałą Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015 r.
Ostatecznie odebrano 1,5 Mg odpadów z 5 nieruchomości, których właściciele złożyli informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa w ww. programie.
 
Koszt zadania wyniósł 3.240 zł, zadanie zostało sfinansowane w kwocie 420 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w wys. 252 zł) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (w wys. 168 zł).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kornela Manyś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-17 23:46:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-17 23:46:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-17 23:46:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1036 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AZBEST W TWOIM DOMU, CZYM GROZI I JAK SIĘ GO POZBYĆ. INFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Czy w Twoim domu jest azbest?
Czy wiesz czym grozi jego wchłanianie?
Czy wiesz co zrobić, aby go bezpiecznie usunąć?
AZBEST to minerał odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymałych na rozciąganie i zgniatanie.  
 
1. PRZEPROWADŹ KONTROLĘ
Właściciel każdego gospodarstwa ma obowiązek skontrolować czy na jego terenie znajdują się wyroby azbestowe oraz dokonać oceny ich stanu technicznego. Wyroby zawierające azbest, zakwalifikowane do wymiany muszą być usunięte, natomiast wyroby nieuszkodzone mogą być bezpiecznie użytkowane do momentu kolejnej kontroli. Do 2032 roku wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być usunięte.
 
2. PRZEPROWADŹ OCENĘ STANU TECHNICZNEGO
Informacje o stanie wyrobów azbestowych znajdujących się w Twoim gospodarstwie zamieść w arkuszu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, który przechowuj razem z książką obiektu.
 
Arkusze do oceny i inwentaryzacji uzyskasz w swoim urzędzie gminy.
Pamiętaj, uczciwa i rzetelna inwentaryzacja jest niezbędna dla zdrowia Twojego i Twoich bliskich
 
 GDZIE W BUDYNKU MOŻE BYĆ AZBEST?
W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:
- pokryć dachów: eternit i papa dachowa,
- płyt elewacyjnych,
- płyt balkonowych,
- drobnych urządzeń w gospodarstwie domowym :  żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne
- rur do instalacji wodociągów, kanalizacyjnych,
- przewodów wentylacyjnych,  przewodów kominowych.
 
Koniecznie sprawdź czy azbest jest w Twoim Domu!
 
DLACZEGO TRZEBA USUNĄĆ AZBEST?
Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że może być szkodliwy dla zdrowia- włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.
 
JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED DZIAŁANIEM AZBESTU?
Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednak te wyroby azbestowe, które zostały zakwalifikowane do wymiany trzeba natychmiast usunąć .Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.
 NIE USUWAJ AZBESTU SAMODZIELNIE
Jeżeli musisz usunąć wyroby azbestowe ze swojego gospodarstwa, pamiętaj, że może tego dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez Twojego starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma może prawidłowo usunąć azbest nie narażając na niebezpieczeństwo Ciebie, Twoich bliskich i sąsiadów. Kontakt do upoważnionych firm w Twoim regionie uzyskasz w starostwie powiatowym.
 WSPARCIE FINANSOWE
Możesz uzyskać dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych ze swojego gospodarstwa:
 • Burmistrz Międzyrzecza poprzez komunikat ogłasza nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest i wyznacza termin ich składania (www.bip.miedzyrzecz.pl). Realizacja wniosków uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Bank Ochrony Środowiska udziela preferencyjnych, proekologicznych kredytów m.in. na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianie.
USUWANIE AZBESTU Z TERYTORIUM POLSKI
W 2003 r. rozpoczęto realizację rządowego projektu, którego głównym celem jest usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2003-2032, tak aby z terenu Polski całkowicie usunąć wyroby z azbestem w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i środowiska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lubaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-31 21:19:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-31 21:19:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-31 21:19:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Międzyrzecza o wstępnym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Mieszkańcy
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć wymiany w roku 2022 azbestowych pokryć dachowych, lub chęć usunięcia wyrobów lub materiałów zawierających azbest ze swoich nieruchomości, mogą składać wnioski o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest w 2022 roku na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu lub ze strony internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl., w terminie do dnia 18 marca 2022 r.
 
Wnioski wraz z załącznikami składać można w następujący sposób:
 •  zostawiając je w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
 • przesłać listem poleconym na adres Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych oraz elementów elewacji pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. W związku ze zmianą finansowania programu usuwania azbestu osoby zainteresowane programem będą partycypowały w kosztach usługi na warunkach określonych w umowie z gminą.
 1. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz środki własne beneficjenta końcowego - Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa przewidująca pokrycie 40% kosztów przez Gminę jednak kwota refundacji Gminy nie może przekroczyć ceny jednostkowej za Megagram wynoszącej 700zł. Pozostałą część kosztów pokrywać będzie Wnioskodawca.

  Przykład 1. Właściciel złożył wniosek dotyczący ilości 1 Mg, cena jednostkowa wyniesie 690 zł wówczas Gmina refunduje kwotę 276 zł czyli 40% z 690 zł, a właściciel nieruchomości 414  zł
  Przykład 2. Właściciel złożył wniosek dotyczący ilości 1 Mg, cena jednostkowa wyniesie 760 zł wówczas Gmina pokrywa kwotę 40% z 700 zł za 1 Mg tj. 280 zł, natomiast właściciel nieruchomości 420 zł plus kwotę wykraczającą poza 700 zł czyli łącznie 480 zł za 1 Mg
   
 2. Ubiegającymi się o dofinansowanie zadania, mogą być osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego,  gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie gminy Międzyrzecz.
 3. Podmiot ubiegający się o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miedzyrzecz składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.
 4. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, którego wniosek nie został uwzględniony, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. Podmiot ten jednak może się starać o dofinansowanie w przypadku kolejnego naboru realizowanego przez Gminę Międzyrzecz
 5. Podstawą realizacji zadania będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Międzyrzecz, reprezentowaną przez Burmistrza Międzyrzecza, w której to  umowie będą określone istotne postanowienia, w tym warunek oraz terminy wpłaty i zapłaty wkładu własnego. Podstawą płatności stanowić będzie nota księgowa wystawiona właścicielowi/ Wnioskodawcy przez Burmistrza Międzyrzecza, z terminem płatności 14 dni, licząc od daty otrzymania noty. Płatności należy dokonać na wskazane w umowie konto bankowe.
 6. Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Międzyrzecz zgodnie z przepisami.
 7. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu i zbiórki wyrobów zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z Wnioskodawcą, biorąc pod uwagę okres, na który będzie zawarta umowa pomiędzy Gminą a Wykonawcą.
 8. W przypadku stwierdzenia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż ta zadeklarowana we wniosku konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy, ponieważ ilość wyrobów zawierających azbest z umowy musi być tożsama z ilością na karcie przekazania odpadu.
Osoba do kontaktu: Bogusława Czerkawska, tel. 957426963, 730008288 lub adres mailowy:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-01 23:33:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-01 23:37:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-01 23:37:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »