ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje dotyczące budżetu

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-06-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:24:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dot. budżetu Gminy Międzyrzecz rok 2019 Marcin Rzepa
23:24:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dot. budżetu Gminy Międzyrzecz rok 2019 Marcin Rzepa
23:24:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dot. budżetu Gminy Międzyrzecz rok 2019 Marcin Rzepa
23:24:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2019 - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dot. budżetu Gminy Międzyrzecz rok 2019 Marcin Rzepa
23:24:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Kwoty zobowiązań dłużnych - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dot. budżetu Gminy Międzyrzecz rok 2019 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2020-05-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:57:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykonanie budżetu Gminy Międzyrzecz za 2019 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dot. budżetu Gminy Międzyrzecz rok 2019 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2020-05-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:19:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała RIO Nr 284/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzyrzecz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dot. budżetu Gminy Międzyrzecz rok 2019 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2020-03-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:58:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o stanie mienia komunalnego - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dot. budżetu Gminy Międzyrzecz rok 2019 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2019-09-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:36:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacje dot. budżetu Gminy Międzyrzecz rok 2019 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2019-09-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
00:07:49 Edycja elementu załącznik do informacji Informacje dot. budżetu Gminy Międzyrzecz rok 2019 Marcin Rzepa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony