ˆ

Informacje dotyczące budżetu

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:53:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2021 Marcin Rzepa
23:53:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2021 Marcin Rzepa
23:53:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Kwoty zobowiązań dłużnych - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2021 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2022-05-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:58:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2021 Marcin Rzepa
23:58:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2021 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2022-05-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
00:14:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała RIO Nr 257/2022 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzyrzecz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2021 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2022-04-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:08:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykonanie budżetu Gminy Międzyrzecz za 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2021 Marcin Rzepa
13:07:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o stanie mienia komunalnego - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2021 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2021-10-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:09:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr 450/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzyrzecz - Nazwa elementu do którego przynależy Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2021-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:55:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr 856/2020 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu MiG Międzyrzecz na 2021 r. zapisana w formie edytowalnego pliku pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2021 Marcin Rzepa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony