ˆ

Informacje dotyczące budżetu

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:04:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2022 Marcin Rzepa
23:04:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2022 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2022-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:01:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr 456/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 września 2022 roku w sprawie: opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r. przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzyrzecz - Nazwa elementu do którego przynależy Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2021-12-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:29:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR 825/2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 28 grudnia 2021r. opiniująca pozytywnie planowaną kwotę długu MiG Międzyrzecz w latach 2022-2033 - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2022 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2021-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:43:56 Upublicznienie elementu informacja Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2022 Marcin Rzepa
« powrót do poprzedniej strony