ˆ

Urząd Miejski

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestry i ewidencje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-16 09:36:45 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Rejestry:
prowadzone przez Biuro Rady
1. Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2. Uchwał Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
prowadzone przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny
3. Udzielonych zamówień publicznych
4. Zarządzeń Burmistrza
5. Wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
6. Skarg i wniosków
7. Gminnych jednostek organizacyjnych
8. Korespondencji przychodzącej i wychodzącej
9. Dziennik korespondencji oznaczonej klauzulą zastrzeżone
 
prowadzone przez Biuro ds. ochrony informacji niejawnych
10. Wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
11. Aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
12. Świadczeń rzeczowych i osobistych
13. Świadczeń doraźnych
14. Licencji na taksówki
15. Zezwoleń na przewóz osób autobusami
16. Poszukiwanych poborowych
17. Przedpoborowych
18. Poborowych
19. Wydanych zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat
 
prowadzone przez Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
20. Psów ras uznanych za agresywne
21. Pozwoleń wodno-prawnych
22. Koncesji geologicznych
23. Decyzji o zezwoleniach na usunięcie drzew z terenu nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych
 
prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego
24. Aktów stanu cywilnego
25. Zapewnień
26. zdarzeń USC
27. Zmian w aktach stanu cywilnego dokonanych na podstawie postanowień sądowych i decyzji administracyjnych
28. Dziennik korespondencji
 
prowadzone przez Wydział Planowania Przestrzennego, Rozwoju i Promocji
29. Decyzji o warunkach zabudowy
30. Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
31. Planów miejscowych
32. Wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych
 
prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich
33. Wyborców
34. Wydanych dowodów osobistych
35. Utraconych dowodów
 
prowadzone przez Wydział Finansowo-Budżetowy
36. Budżetu (zmian)
37. Wysłanych upomnień podatników osób fizycznych i osób prawnych od środków transportowych
38. Not korygujących
39. Potwierdzeń sald
40. Wezwań do zapłaty
41. Decyzji wymiarowych
 
prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej
42. Wniosków mieszkaniowych
 
Ewidencje:
prowadzone przez Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1. Pomników przyrody i zespołów parków krajobrazowych
 
prowadzone przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny
2. Sprzętu komputerowego i oprogramowania
 
prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich
3. Działalności gospodarczej
4. Ludności
 
prowadzone przez Wydział Finansowo-Budżetowy
5. Podatników w danym podatku
6. Tytułów wykonawczych
7. Własnych upomnień
8. Dzierżawców
9. Wydanych zaświadczeń
10. Środków trwałych
11. Wartości niematerialnych i prawnych
12. Pozostałych środków trwałych niskocennych – wyposażenie
 
prowadzone przez Referat Promocji Gospodarczej
13. Innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej
14. Dróg gminnych
15. Mostów w ciągu dróg gminnych
16. Sieci kanalizacji deszczowej w Międzyrzeczu, Kaszycy Leśnej
17. Zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych i na odbiór ścieków
 
« powrót do poprzedniej strony