ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Obsługa interesantów

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-16 10:04:47 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. wniosek o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na druku CEIDG-1
 2. dowód osobisty - do wglądu, w przypadku osobistego składania wniosku,
 3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.
link do formularzy i instrukcji: tutaj
 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU
Aby wykreślić wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można postąpić następująco:
 • zalogować się do CEIDG (www.ceidg.gov.pl), wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (dotyczy osób posiadających podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany);
 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i złożyć go w dowolnym urzędzie gminy;
 • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i złożyć go w dowolnym urzędzie gminy;
 • wypełnić papierowy wniosek i złożyć go osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy;
 • wypełnić papierowy wniosek i przesłać go do dowolnego urzędu gminy – w tym wypadku podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie.
 1. OPŁATY
Wniosek o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  jest zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii opłata skarbowa wynosi 17 zł. Opłaty tej nie wnosi się jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój 101, parter
tel. 95 742 69 48 lub 95 742 69 64,  faks 95 742 69 60
Interesanci są przyjmowani:
w godz. 7:30 – 15:30 (wtorek-czwartek)
w godz. 7:30 – 16:30 (poniedziałek)
w godz. 7:30 – 14:30 (piątek)
 1. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność związana z przyjęciem wniosku przez urząd gminy, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.ceidg.gov.pl
 1. PODSTAWA PRAWNA
 1. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Inne dokumenty:
- pełnomocnictwo
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony