ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Z-7-2012 z dnia 11 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego na rok 2012 dla jednostki budżetowej – Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

Z-6-2012 z dnia 11 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z-5-2012 z dnia 11 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-4-2012 z dnia 9 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2012

Z-3-2012 z dnia 9 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-2-2012 z dnia 9 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna

Z-1-2012 z dnia 4 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w głębokim, Hali Widowiskowo-Sportowej, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka w Międzyrzeczu

Nawigacja między stronami listy informacji