ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na części terenu działki o nr ewid. 609/2 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz, w ramach zadania »Układ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Międzyrzecz-Wybudowanie, z przesyłem ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczewskiego oraz wodociągu rozdzielczego pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja i Świerczewskiego w m. Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz, województwo lubuskie«”.

Informacja ogłoszona dnia 2017-04-12 13:57:07 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 12 kwietnia 2017 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.3.2017.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),
zawiadamiam
mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz oraz strony występujące w postępowaniu prowadzonym na wniosek złożony dnia 28.02.2017 r. przez inwestora – Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, reprezentowana przez Pana Kazimierza Puchana, Prezesa Zarządu, i w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Waldemar Harasimowicz – o wydaniu dnia 12.04.2017 r. decyzji Nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na części terenu działki o nr ewid. 609/2 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz, w ramach zadania »Układ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Międzyrzecz-Wybudowanie, z przesyłem ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczewskiego oraz wodociągu rozdzielczego pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja i Świerczewskiego w m. Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz, województwo lubuskie«”.
Wyżej wymieniona decyzja wraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy  znajduje  do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
                                                                                                                           Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                           (-) mgr Monika Tomaszewska
                                                                                                                           Kierownik Wydziału
                                                                                                                           Planowania Przestrzennego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
AR
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MT
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-12 13:55:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Rudziński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-12 13:57:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Rudziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-12 13:57:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony