ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nn-0,4kV na terenie działek nr ewid. 2/9 i 2/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-03-12 10:22:31 przez Adrian Rudziński

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 9 marca 2018 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.1.2018.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), na wniosek złożony dnia 12.01.2018 r. przez inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje Pan Artur Zaborski - Dyrektor ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzychód,
zawiadamiam
o wydaniu dnia 9 marca 2018 r. decyzji Nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nn-0,4kV na terenie działek nr ewid. 2/9 i 2/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.
Wyżej wymieniona decyzja wraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy znajduje do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
                                                                                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                               (-) mgr Agnieszka Śnieg
                                                                                                                               Zastępca Burmistrza
« powrót do poprzedniej strony