ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie ulic Stanisława Ożoga, Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, Zachodniej oraz drogi ekspresowej S3.

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-17 13:18:18 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 17 października 2018 r.
Znak sprawy: WPP.6722.1.2018.AR
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie ulic Stanisława Ożoga, Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, Zachodniej oraz drogi ekspresowej S3
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyrzeczu Uchwały Nr LV/507/18 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie ulic Stanisława Ożoga, Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, Zachodniej oraz drogi ekspresowej S3.
Powierzchnia obszaru objętego planem miejscowym wynosi ok. 12 ha, w granicach którego przewiduje się realizację zabudowy o charakterze usługowym oraz uwzględnienie przebiegu drogi ekspresowej S3.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
W ramach przepro­wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.
 
                                                                                                                                        Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                                        (-) mgr Monika Tomaszewska
                                                                                                                                        Kierownik Wydziału
                                                                                                                                        Planowania Przestrzennego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
AR
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MT
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-17 08:58:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Rudziński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-17 13:18:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Rudziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-17 13:18:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony