ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz.

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-31 11:25:04 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 31 października 2018 r.
 
Znak sprawy: WPP.6720.1.2018.AR
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
 
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyrzeczu uchwały Nr LI/464/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz.
Opracowanie studium obejmuje cały obszar gminy Międzyrzecz.
Zainteresowani mogą składać wnioski do studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
W ramach przepro­wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.
 
                                                                                                                          Burmistrz Międzyrzecza
                                                                                                                          (-) Remigiusz Lorenz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
AR
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MT
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-31 11:24:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Rudziński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-31 11:25:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Rudziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31 11:25:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony