ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie mostu JNI 14150047 w ciągu drogi powiatowej nr 1328F km3+044 na terenie działek nr ewid. 188/1, 189/1 i 220 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz.

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-18 14:00:56 przez Adrian Rudziński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 18 grudnia 2018 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.14.2018.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem złożonym dnia 05.11.2018 r. przez inwestora – Powiat Międzyrzecki – Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu z siedzibą Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Konrad Uchniewski
zawiadamiam, że
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie mostu JNI 14150047 w ciągu drogi powiatowej nr 1328F km3+044 na terenie działek nr ewid. 188/1, 189/1 i 220 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz dokonano uzgodnień projektu decyzji lokalizacyjnej z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (uzgodnieniem milczącym z dnia 17.12.2018 r.), Zarządem Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu (postanowieniem znak SDiM.4520.74.2018.PB z dnia 03.12.2018 r.), Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (decyzją znak PO.RPP.611.973.2018.MN z dnia 07.12.2018 r.).
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć,  co do zebranych dowodów oraz materiałów. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
                                                                                                                                        Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                                        (-) mgr Agnieszka Śnieg
                                                                                                                                        Zastępca Burmistrza

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
AR
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MT
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-18 14:00:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Rudziński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-18 14:00:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Rudziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-18 14:00:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony