ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do prac w Komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz na rok 2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-07 14:02:01 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 7 stycznia 2019 r.
WSS.524.1.2019                                                          
 
 
OGŁOSZENIE
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do prac w Komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz na rok 2019.
           
      Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz  Międzyrzecza zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Międzyrzecz do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2019 roku.
      Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinni być wskazani w drodze podjętej uchwały przez walne zebranie. Kopię uchwały wskazującej reprezentanta organizacji pozarządowej lub podmiotu do pracy w Komisji należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 w terminie do dnia 22.01.2019 roku.
      Jednocześnie Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zgodnie z art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład Komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 
Powołania członka do Komisji konkursowej dokona Burmistrz Międzyrzecza w drodze zarządzenia.
Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu na stronie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu www.miedzyrzecz.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu pod adresem www.bip.miedzyrzecz.pl
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Anna Sawka
Sekretarz Gminy

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony