ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie decyzji Nr 10/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.11.2011.MM

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 17:55:17 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

 Międzyrzecz, 2011.11.04

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WIP.6733.11.2011.MM

                                                            OBWIESZCZENIE
         Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

                                                               zawiadamia
że w dniu 04.11.2011 r. na wniosek inwestora – EWE Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przyul. 30  Stycznia 67, działająca poprzez pełnomocnika Pana Sławomira Szczepaniaka – została wydana decyzja Nr 10/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE, na działkach nr ewid. 240 i 244 położonych w m. Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz.
W związku z tym zapraszam do wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie Miejskim w Wydziale Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Rynek 1 pok. 304, w godzinach urzędowania (a w środy w godzinach 14:00 ÷ 15:30).

                                                                                                Z up. BURMISTRZA
                                                                                             (-)  Marcin Mokrzycki
                                                                                p.o. Kierownika Wydziału Realizacji
                                                                            Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

 
« powrót do poprzedniej strony