ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.14.2011.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 17:56:51 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz, 7 listopada 2011 r.

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WIP.6733.14.2011.AR

OBWIESZCZENIE

             Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz Międzyrzecza

zawiadamia

że na wniosek z dnia 14.10.2011 r. (wpł. 18.10.2011 r.) inwestora – Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań – w dniu 20.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia w zakresie budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z kablową linią elektroenergetyczną 0,4kV oraz przyłączem kablowym na działkach nr ewid. 177/3, 45/9 i 88/6 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwin, gmina Międzyrzecz.
              W związku z powyższym zapraszam do wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w Wydziale Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego Rynek 1 pok. 304 w godzinach urzędowania.

 

                                                                                                 Z up. BURMISTRZA
                                                                                                (-) Marcin Mokrzycki


                                                                                     p.o. Kierownika Wydziału Realizacji
                                                                                 Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
 
« powrót do poprzedniej strony