ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie decyzji Nr 12/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.8.2011.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 18:06:39 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz, 28 listopada 2011 r.

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WIP.6733.8.2011.AR

 

 OBWIESZCZENIE

             Burmistrz Międzyrzecza, jako organ właściwy wyznaczony przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. do załatwienia wniosku z dnia 02.08.2011 r. (wpł. 08.08.2011 r.) inwestora – Gmina Przytoczna z siedzibą ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

zawiadamia

             że w dniu 28 listopada 2011 r. wydana została decyzja Nr 12/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie przebudowy oraz rozbudowy istniejącego budynku szkolnego gimnazjum o część dydaktyczną (szkoła podstawowa) wraz z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 495, 529/1, 494, 528 i 529/2 położonych w miejscowości Przytoczna, gmina Przytoczna.
              W związku z powyższym zapraszam do wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w Wydziale Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego Rynek 1 pok. 304 w godzinach urzędowania.


                                                                 Z up. BURMISTRZA

                                                                 (-)Marcin Mokrzycki
                                                                 p.o. Kierownika Wydziału Realizacji
                                                                 Inwestycji i Planowania Przestrzennego
« powrót do poprzedniej strony