ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie decyzji nr 1/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.8.2011.MM

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 18:51:00 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, 2012.01.25
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WIP.6220.8.2011.MM
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 
informuje
o wydaniu w dniu 25.01.2012 r. decyzji nr 1/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo-magazynowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr ewid. 14/10 i 14/12 w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza.
Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest Pan Arkadiusz Jaranowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski z siedzibą przy ul. Kasztanowej 13 w m. Bobowicko.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 1/B/2012 na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl
               Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
               Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału Realizacji
Inwestycji i Planowania Przestrzennego
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony