ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na zachód od ulicy Mieszka I

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-04 13:59:26 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 04 listopada 2019 r.
 
Znak sprawy: WPP.6722.1.2019.MT
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na zachód od ulicy Mieszka I
 
      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyrzeczu Uchwały Nr XVI/123/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na zachód od ulicy Mieszka I.
      Powierzchnia obszaru objętego planem miejscowym wynosi ok. 9,39 ha, w granicach, którego przewiduje się ustalenie funkcji usługowo-produkcyjnej.
      Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
      W ramach przepro­wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.), w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.
 
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-04 13:57:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Mokrzycki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-04 13:59:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Mokrzycki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04 13:59:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony