ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.15.2011.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 18:59:06 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz, 20.02.2012 r.
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WIP.6733.15.2011.AR
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, jako organ właściwy wyznaczony przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. do załatwienia wniosku z dnia 05.09.2011 r. (wpł. 14.11.2011 r.) inwestora – Gmina Trzciel z siedzibą ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Fiałka – działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
zawiadamia
że w dniu 20.02.2012 r. wydana została decyzja Nr 4/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie budowy budynku przedszkola jednooddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 502/2 i 554/3 położonych w miejscowości Chociszewo, gmina Trzciel.
W związku z powyższym zapraszam do wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w Wydziale Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego Rynek 1 pok. 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału Realizacji
Inwestycji i Planowania Przestrzennego
 
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony