ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 08.11.2019 r. decyzji nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV i posadowienie stanowiska słupowego z łącznikami sterowanymi radiowo w ramach przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV ciąg liniowy Międzyrzecz-Trzciel Odgałęzienie Bobowicko PKP, Kościół 2, Osiedle 2 na terenie działek o nr ewid. 156/62, 115/6, 115/3, 104, 83/1, 43, 70, 73, 88/1, 91, 112, 123/2, 156/73, 156/74, 244/139, 244/150, 65/3, 109, 113/3 obręb Bobowicko, miejscowość Bobowicko, gmina Międzyrzecz. Dla zamierzenia: Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-12 12:47:47 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 8 listopada 2019 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6733.17.2019.PJ
 
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),
 
zawiadamia
 
o wydaniu w dniu 8.11.2019 r. na rzecz inwestora – Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu której z pełnomocnictwa wystąpił Contrast Sp. z o.o. ul. – decyzji nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV i posadowienie stanowiska słupowego z łącznikami sterowanymi radiowo w ramach przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV ciąg liniowy Międzyrzecz-Trzciel Odgałęzienie Bobowicko PKP, Kościół 2, Osiedle 2 na terenie działek o nr ewid. 156/62, 115/6, 115/3, 104, 83/1, 43, 70, 73, 88/1, 91, 112, 123/2, 156/73, 156/74, 244/139, 244/150, 65/3, 109, 113/3 obręb Bobowicko, miejscowość Bobowicko, gmina Międzyrzecz. Dla zamierzenia: Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.
      Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, która znajduje się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
      Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
   
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Pobierz dane XML Zawiadomienie o wydaniu w dniu 08.11.2019 r. decyzji nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV i posadowienie stanowiska słupowego z łącznikami sterowanymi radiowo w ramach przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV ciąg liniowy Międzyrzecz-Trzciel Odgałęzienie Bobowicko PKP, Kościół 2, Osiedle 2 na terenie działek o nr ewid. 156/62, 115/6, 115/3, 104, 83/1, 43, 70, 73, 88/1, 91, 112, 123/2, 156/73, 156/74, 244/139, 244/150, 65/3, 109, 113/3 obręb Bobowicko, miejscowość Bobowicko, gmina Międzyrzecz. Dla zamierzenia: Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych Drukuj informację Zawiadomienie o wydaniu w dniu 08.11.2019 r. decyzji nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV i posadowienie stanowiska słupowego z łącznikami sterowanymi radiowo w ramach przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV ciąg liniowy Międzyrzecz-Trzciel Odgałęzienie Bobowicko PKP, Kościół 2, Osiedle 2 na terenie działek o nr ewid. 156/62, 115/6, 115/3, 104, 83/1, 43, 70, 73, 88/1, 91, 112, 123/2, 156/73, 156/74, 244/139, 244/150, 65/3, 109, 113/3 obręb Bobowicko, miejscowość Bobowicko, gmina Międzyrzecz. Dla zamierzenia: Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Jurasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-12 12:46:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Mokrzycki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-12 12:47:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Mokrzycki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-12 12:47:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony