ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 19:01:58 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Międzyrzecz, dnia 24 lutego 2011 r.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
 
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz
– „Międzyrzecki Park Przemysłowy I”
 
Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 5 marca 2012 r. do dnia 10 kwietnia 2012 r. z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym oraz opiniami i uzgodnieniami, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok. 304 w godz. od 8.00 do 14.30.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) – na adres Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz lub adres poczty elektronicznej , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2012 r.
Uwaga i wniosek powinna zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Międzyrzecza.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 19:01:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 19:01:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 19:01:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1674 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony