ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz” – aktualizacja

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-12 10:57:00 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 12 marca 2020 r.
znak sprawy: WPP.0540.1.2019.MT
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.),
 
zawiadamia
 
że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz” – aktualizacja. Dokumentacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” - aktualizacja jest dostępna do wglądu w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 03 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304, w godzinach urzędowania.
      W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać uwagi i wnioski, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
      Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Międzyrzecza od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 03 kwietnia 2020 r. na jeden z poniższych sposobów:
 • w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .
Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
 
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie sporządzenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane (przez okres 30 lat, 5 lat, itp.) do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.
 
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-12 10:54:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Mokrzycki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-12 10:57:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Mokrzycki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-12 11:57:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony