ˆ

Obwieszczenia

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:02:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji mpzp_Jagielnik_Prognoza oddziaływania na środowisko - Nazwa elementu do którego przynależy: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Jagielnik, pomiędzy drogą ekspresową S3 i drogą wojewódzką nr 137 Marcin Mokrzycki
13:01:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji mpzp_Jagielnik_rysunek planu - Nazwa elementu do którego przynależy: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Jagielnik, pomiędzy drogą ekspresową S3 i drogą wojewódzką nr 137 Marcin Mokrzycki
13:00:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji mpzp_Jagielnik_tekst planu - Nazwa elementu do którego przynależy: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Jagielnik, pomiędzy drogą ekspresową S3 i drogą wojewódzką nr 137 Marcin Mokrzycki

Zmiany z dnia: 2021-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:46:24 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Jagielnik, pomiędzy drogą ekspresową S3 i drogą wojewódzką nr 137 Marcin Mokrzycki
« powrót do poprzedniej strony