ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie oraz przebudowie istniejącego budynku wraz z dostosowaniem budynku do prowadzenia działalności przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną na działkę nr ewid. 309 i 276/17 (Os. Centrum) obręb geodezyjny Międzyrzecz 1, gmina Międzyrzecz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-23 12:50:59 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 15 lipca 2021 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Znak sprawy: WPP.6733.6.2021.PJ
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
      Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez inwestora Powiat Międzyrzecki z siedzibą Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz dnia 14.07.2021 r.
 
z a w i a d a m i a m
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie oraz przebudowie istniejącego budynku wraz z dostosowaniem budynku do prowadzenia działalności przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną na dz. nr ewid. 309 i 276/17 (Os. Centrum) obręb geodezyjny Międzyrzecz 1, gmina Międzyrzecz.
      W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
      Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz prowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postepowania mogą być udzielane poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego pod numerem 95 742 69 69 (w godzinach urzędowania), pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną ( ) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl).
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
« powrót do poprzedniej strony