ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 02.09.2021 r. decyzji nr 1/2021 zmieniającej decyzję nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie szaletu miejskiego na działce nr ewid. 46 w Międzyrzeczu przy ul. Staszica (Ogródek Jordanowski)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-02 14:50:41 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 02 września 2021 r.
 
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Znak sprawy: WPP.6733.13.2020.PJ
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),
 
zawiadamia
 
o wydaniu w dniu 02 września 2021 r. na rzecz Inwestora – Gminy Międzyrzecz Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, reprezentowanej przez Pana Sylwestra Suchowskiego – Kierownika Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu – Decyzji Nr 1/2021 zmieniającej decyzję Nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie szaletu miejskiego na dz. nr ewid. 46, gm. Międzyrzecz.
      Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
« powrót do poprzedniej strony