ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZZ Gorzów Wielkopolski - informacja o wszczęciu postępowania PO.ZUZ.1.4210.520.2021.AK

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-11 20:44:56 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Gorzów Wielkopolski, dnia 04.01.2022 r.
PO.ZUZ.1.4210.520.2021.AK
I N F O R M A C J A
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolski informuje, że na wniosek z datą wpływu do tutejszego organu 06.12.2021 r., NE1 Sp. z o.o., ul. Ananasowa 10, 60-185 Skórzewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – ciek Białe Łąki, w km 0+297 przewodów elektroenergetycznych w rurze ochronnej, na terenie działki o nr ewid. 33, obręb 0002 Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolski Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą przy ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 410, od pon. do pt. w godz. 800 -1500po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony