ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZZ Gorzów Wielkopolski - zawiad. poprzez obwieszczenie, znak: PO.ZUZ.1.4210.464.2021.AK

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-19 23:22:39 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 29.09.2021 r. (data wpływu 08.10.2021 r.), uzupełniony pismem z dnia 15.12.2021 r. (data wpływu 16.12.2021 r.), Szkółki Kaława Sp. z o.o. Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pośrednictwem studni nr 1A położonej na działce o nr ewid. 385/20, obręb 0017 Kaława, gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, w ilości:
Qmax s = 0,0061 m3/s,
Qśr.d = 366 m3/d,
Qdop.r = 43 500 m3/r
szczególne korzystanie z wódobejmujące korzystanie z wód, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę, w celu nawadniania upraw drzew i krzewów ozdobnychna terenie działek o nr ewid. 385/17 i 385/23, obręb 0017 Kaława, gmina Pszczew, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, za pomocą istniejącego systemu nawodnień kropelkowych i powierzchniowych,
w okresie od 1 marca do 31 października.
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, w terminie 14 dni licząc od daty wpisanej poniżej, w siedzibie tut. Zarządu: ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 410 w godz. 800–1430po uprzednim meilowym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu ( ). Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony