ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZZ Gorzów Wielkopolski - zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie, znak: PO.ZUZ.1.4210.446.2021.ED

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-20 14:00:22 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), w związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego, o którym zawiadomiono przez publiczne obwieszczenie pismem z dnia 30.09.2021 r. znak: PO.ZUZ.1.4210.446.2021.ED, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na rzecz pani Ewy Chorążewicz w pkt 1.1) decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21.12.2017 r. znak: ZOO.4410.93.2015.1816 na „przebudowę urządzenia wodnego – jazu na rzece Paklicy w m. Skoki, gmina Międzyrzecz w km 6+400 poprzez obniżenie progu na upuście jałowym (…)”
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
zawiadamia,
o wysłaniu odpowiedzi z dnia 14.01.2022 r. znak: PO.ZUZ.1.4210.446.2021.ED na pismo strony postępowania z dnia 4.01.2022 r. (z datą wpływu do tut. organu 10.01.2022 r.).
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. wezwania w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp., w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 408, w godz. 800 -1430po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu ( ; tel. 95 725 61 47)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony