ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

zawiadomienie o wydaniu w dniu 21.03.2022 r. postanowienia prostującego na żądanie strony postępowania oczywistą omyłkę w decyzji nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/15 i 259/16 położonych w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-21 15:23:44 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2022.03.21
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.14.2021.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),
 
zawiadamia
 
o wydaniu w dniu 21.03.2022 r. postanowienia prostującego na żądanie strony postępowania oczywistą omyłkę w decyzji nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/15 i 259/16 położonych w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz.
      Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest PVE 51 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21.
      Omyłka dotyczy niezamierzonego niedopisania w treści decyzji, w opisie przedsięwzięcia, treści dopuszczającej etapowania inwestycji.
      Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy.
      Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz wprowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postępowania mogą być udzielane poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego pod numerem 95 742 69 66 (w godzinach urzędowania), pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną ( ) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl).
      Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o jego wydaniu.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-21 15:22:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Mokrzycki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-21 15:23:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Mokrzycki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-21 15:23:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony