ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

zebranie wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja ogłoszona dnia 2012-12-06 11:33:38 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2012.12.05
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6220.4.2012.MM
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam
że w związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek inwestora – „BUDOKAM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Stefana Okrzei 32/4 – zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowym wydobywaniu kopaliny – ze złoża kruszywa naturalnego „Wyszanowo II” na działce nr ewid. 98 położonej w obrębie geodezyjnym Wyszanowo, gmina Międzyrzecz.
Informuję, że w toku przeprowadzonego postępowania uzyskano opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko – znak: WOOŚ-II.4240.247.2012.SL z dnia 10.07.2012 r. – wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-06 11:32:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-06 11:33:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-06 11:33:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony