ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-14 12:07:18 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 14.02.2013 r.
 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz
 
Działając na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 647) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyrzeczu uchwały Nr XXI/158/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.
Przedmiotem planu jest realizacja polityki przestrzennej gminy, wyrażonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zakłada przeznaczenie terenu nim objętego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz w godzinach urzędowania lub na adres e-mail: , w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię bądź nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)mgr inż. Agnieszka Olender
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Rudziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Rudziński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-14 12:06:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-14 12:07:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-14 12:07:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony