ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie decyzji Nr 3/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.6733.2.2013.MM

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-15 13:20:24 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 14.03.2013 r.
   BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
                       Rynek 1
           66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6733.2.2013.MM
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 647) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)
 
zawiadamia
mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek z dnia 01.02.2013 r. inwestora – Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w m. Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz – o wydaniu w dniu 14.03.2013 r. decyzji Nr 3/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku stacji uzdatniania wody, na terenie działki nr ewid. 106 położonej w m. Kalsko, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym zapraszam do wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu Miejskiego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony