ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.9.2012.MM

Informacja ogłoszona dnia 2013-04-30 13:50:01 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2013.04.30
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6220.9.2012.MM
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 267) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam
że w związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek inwestora – Pani Ewa Chorążewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SICH Polska Ewa Chorążewicz z siedzibą w m. Skoki 12 gmina Międzyrzecz – zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „remoncie, przebudowie i rozbudowie małej elektrowni wodnej oraz budowli wchodzących w skład jazu młyńskiego w Skokach”, na działkach nr ewid. 234/2 i 178 położonych w m. Skoki, gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie informuję, że w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
-    Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – postanowieniem znak: WOOŚ-II.4242.46.2013.NC z dnia 24.04.2013 r.
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
Marcin Mokrzycki

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-30 13:48:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-30 13:50:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-30 13:50:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony