ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

informacja o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.5.2013.MM

Informacja ogłoszona dnia 2013-07-15 17:33:14 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2013.07.12
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.5.2013.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 
zawiadamia
 
że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek inwestora – Powiat Międzyrzecki – Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Słonecznej 24 działający poprzez pełnomocnika Pana Mirosława Karolaka – zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz), na działkach nr ewid. 210, 232, 233/1, 236/16, 237, 242, 256/4 i 256/5 obręb: 2-Międzyrzecz oraz na działkach nr ewid. 139, 252/3, 252/7 i 252/9 obręb: 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie informuję, że w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:
-      opinia znak: WOOŚ-II.4240.237.2013.PT z dnia 12.06.2013 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
-      opinia sanitarna znak: NS-NZ-771-4-OOPS/1-28/13 z dnia 12.06.2013 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego

Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-15 17:31:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-15 17:33:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-15 17:33:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony