ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie decyzji nr 4/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.1.2013.MM

Informacja ogłoszona dnia 2013-08-29 14:42:29 przez Magdalena Walkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2013.08.29
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.1.2013.MM
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
informuje
o wydaniu w dniu 29.08.2013 r. decyzji nr 4/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „Mała Elektrownia Wodna Skoki – odłówka”, na działce nr ewid. 200 położonej w miejscowości Skoki, gmina Międzyrzecz.
Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest
„Małe Elektrownie Wodne” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Boczna 4, 64-361 Miedzichowo.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu, a także z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 6/B/2013 na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl
         Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304
w godzinach urzędowania.
         Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu.
 
Z up. BURMISTRZA

(-) Marcin Mokrzycki

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-29 14:38:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Krajcer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-29 14:42:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Krajcer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-29 14:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony