ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.2.2014.MM

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-04-16 12:12:06 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, 2014.04.15
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

 
znak sprawy: WPP.6220.2.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 73 ust. 1, art. 33 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
 
zawiadamia
 
że na wniosek złożony przez inwestora – Pan Sergiusz Bączkowski – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na zakład recyklingu odpadów chemii gospodarczej, na terenie działki nr ewid. 78 położonej Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 7.
Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza – nr karty 1/A/2014 – na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
Marcin Mokrzycki

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego

Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony