ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.6733.6.2014.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-04-24 19:10:25 przez Magdalena Walkiewicz

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 23.04.2014 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6733.6.2014.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.)
zawiadamiam
mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek złożony dnia 22.04.2014 r. przez inwestora – T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-764 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Patryk Woźniak – o wszczęciu w dniu 22.04.2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr ewid. 92/2 położonej w obrębie geodezyjnym Nietoperek, gmina Międzyrzecz.
Wobec powyższego zapraszam do wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu Miejskiego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
                                                                                                  Z up. BURMISTRZA
                                                                                                  mgr inż. Agnieszka Olender
                                                                                                     Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony