ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przyjęcie dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-06-26 13:35:41 przez Mirosław Matla

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 26.06.2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XLIII/380/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w godzinach od 900 do 1400.
 
Z up. BURMISTRZA
 
 
Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
« powrót do poprzedniej strony