ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie w dniu 09.07.2014 r. decyzji nr 2/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „Kwiecie BDX” położonego na działkach nr ewid. 84/2 i 85/2 w obrębie geodezyjnym Kwiecie gmina Międzyrzecz WPP.6220.3.2014.MM

Informacja ogłoszona dnia 2014-07-10 14:43:53 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2014.07.09
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

 
znak sprawy: WPP.6220.3.2014.MM
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
informuje
o wydaniu w dniu 09.07.2014 r. decyzji nr 2/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „Kwiecie BDX” położonego na działkach nr ewid. 84/2 i 85/2 w obrębie geodezyjnym Kwiecie gmina Międzyrzecz.
Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, działająca poprzez pełnomocnika Pana Krzysztofa Starkowskiego.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 4/B/2014 na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl
         Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
         Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu.
 
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Ryszard Szymański

Sekretarz Gminy
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-10 14:42:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-10 14:43:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-10 14:43:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony