ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wszczęcie w dniu 15.07.2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63PE na terenie działki nr ewid. 9/9 położonej w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz WPP.6733.10.2014.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-07-17 14:24:12 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 17.07.2014 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6733.10.2014.AR

OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam
 
mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek złożony dnia 15.07.2014 r. przez inwestora – EWE ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu której działa pełnomocnik Krzysztof Habiera – o wszczęciu w dniu 15.07.2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63PE na terenie działki nr ewid. 9/9 położonej w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.
Wobec powyższego zapraszam do wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu Miejskiego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Agnieszka Olender
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony