ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki nr ewid. 62/6 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 1A WPP.6220.6.2014.MM

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-22 11:51:01 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2014.09.22
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.6.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
 
zawiadamia
 
że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek inwestora – Pani Małgorzata Nisiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Małgorzata Nisiewicz AUTO MAG z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 1A – zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki nr ewid. 62/6 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 1A.
Jednocześnie informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – postanowienie znak: WOOŚ-II.4242.64.2014.NC z dnia 19.08.2014 r.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy (w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Tomaszewska

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-22 11:50:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-22 11:51:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-22 11:51:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony