ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 października 2014 r. do 21 października 2014 r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, w godzinach urzędowania

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-24 12:09:33 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 24.09.2014 r.
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/158/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 czerwca 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 października 2014 r. do 21 października 2014 r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, w godzinach urzędowania.
Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 20 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, o godz. 930.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Międzyrzecza.
 
Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Tomaszewska
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Tomaszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-24 12:08:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-24 12:09:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-24 12:09:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony