ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie budynku technicznego dla potrzeb kotłowni gazowej, budowa komina, przebudowa i budowa sieci cieplnych i gazowych na terenie działek nr ewid. 34/142 i 34/94 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz WPP.6733.2.2015.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-03-16 22:36:13 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 16.03.2015 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6733.2.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.; zw. dalej Kpa) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199) w związku z wnioskiem złożonym dnia 05.03.2015 r. i uzupełnionym dnia 13.03.2015 r. przez inwestora – Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu z siedzibą ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala Pana Jacka Hudziaka, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Małgorzata Sadowska,
 
zawiadamiam
 
o wszczęciu w dniu 13.03.2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie budynku technicznego dla potrzeb kotłowni gazowej, budowa komina, przebudowa i budowa sieci cieplnych i gazowych na terenie działek nr ewid. 34/142 i 34/94 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 304, w godzinach urzędowania.
Z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony