ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

zebranie wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku tworzyw sztucznych, na działce nr ewid. 38/3 położonej w m. Pieski, gmina Międzyrzecz WPP.6220.9.2014.MM

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-22 12:05:13 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2015.07.21
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.9.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
zawiadamia
że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek inwestora – PROKAR S.C. z siedzibą w Poznaniu na Os. Stare Żegrze 34/2 – zebrano wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku tworzyw sztucznych, na działce nr ewid. 38/3 położonej w m. Pieski, gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego uzgodniono i zaopiniowano warunki realizacji przedsięwzięcia z:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – postanowienie znak: WOOŚ-II.4242.51.2015.MW z dnia 02.07.2015 r.,
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu – opinia sanitarna z dnia 09.07.2015 r. znak: NS-NZ-771-4-OOPŚ/2-15/15.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-22 12:04:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-22 12:05:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-22 12:05:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony