ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

zebranie wystarczających dowodów i materiałów przed wydaniem rozstrzygnięcia dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i modernizacji dwóch budynków po byłej owczarni na dwa budynki chlewni do odchowu warchlaków i tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie geodezyjnym Gorzyca, gmina Międzyrzecz WPP.6220.3.2015.MM

Informacja ogłoszona dnia 2015-08-12 14:46:22 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2015.08.11
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.3.2015.MM
 
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
zawiadamia
że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek inwestora – Pan Arkadiusz Madzelan zam. w m. Gorzyca, 66-300 Międzyrzecz – zebrano wystarczające dowody i materiały przed wydaniem rozstrzygnięcia dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i modernizacji dwóch budynków po byłej owczarni na dwa budynki chlewni do odchowu warchlaków i tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie geodezyjnym Gorzyca, gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego uzgodniono i zaopiniowano warunki realizacji przedsięwzięcia z:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia znak: WOOŚ-II.4242.46.2015.MW z dnia 02.06.2015 r.,
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu – opinia negatywna znak: NS-NZ-771-4-OOPŚ/2-13/15 z dnia 27.05.2015 r.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
mgr inż. Remigiusz Lorenz

Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-12 14:45:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-12 14:46:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-12 14:46:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony