ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wszczęcie w dniu 15.09.2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci sanitarnej kanalizacji tłocznej Ø 400 na terenie działek nr ewid. 208, 209, 214/30, 214/9, 214/35, 214/37, 256/4 położonych przy ul. Winnica w Międzyrzeczu, gmina Międzyrzecz WPP.6733.11.2015.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-09-18 13:43:59 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 17.09.2015 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.11.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.; zw. dalej Kpa) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 15.09.2015 r. przez inwestora – Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu której występuje Pan Kazimierz Puchan, Prezes Zarządu,
zawiadamiam
o wszczęciu w dniu 15.09.2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci sanitarnej kanalizacji tłocznej Ø 400 na terenie działek nr ewid. 208, 209, 214/30, 214/9, 214/35, 214/37, 256/4 położonych przy ul. Winnica w Międzyrzeczu, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 304, w godzinach urzędowania.
Z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony