ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wszczęcie w dniu 25.09.2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej jednotorowej napowietrznej linii 110 kV na linię napowietrzną dwutorową 110 kV relacji Międzyrzecz – Skwierzyna na odcinku od GPZ Międzyrzecz do słupa energetycznego nr 4 na terenie działek nr ewid. 121, 83/58, 83/59, 83/60, 83/61, 83/62, 83/80, 83/64, 83/94, 83/95, 83/96, 83/97, 83/98, 60, 59 i 33 obręb geodezyjny Międzyrzecz-2 oraz na terenie działek nr ewid. 264/4, 264/6 i 264/7 obręb geodezyjny Żółwin, gmina Międzyrzecz WPP.6733.14.2015.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-09-29 07:06:57 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 28.09.2015 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.14.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.; zw. dalej Kpa) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 25.09.2015 r. przez inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Damian Słowiński,
zawiadamiam
o wszczęciu w dniu 25.09.2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej jednotorowej napowietrznej linii 110 kV na linię napowietrzną dwutorową 110 kV relacji Międzyrzecz – Skwierzyna na odcinku od GPZ Międzyrzecz do słupa energetycznego nr 4 na terenie działek nr ewid. 121, 83/58, 83/59, 83/60, 83/61, 83/62, 83/80, 83/64, 83/94, 83/95, 83/96, 83/97, 83/98, 60, 59 i 33 obręb geodezyjny Międzyrzecz-2 oraz na terenie działek nr ewid. 264/4, 264/6 i 264/7 obręb geodezyjny Żółwin, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 304, w godzinach urzędowania.
Z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony