ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

zawiadamienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko WPP.6721.1.2014.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-11-27 16:49:47 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 27 listopada 2015 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6721.1.2014.AR
 
OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektu planu miejscowego nastąpi w dniach od 7 grudnia 2015 r. do dnia 29 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok. 304, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, w dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2016 r.
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
(-) mgr inż. Remigiusz Lorenz
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony