ˆ

Obwieszczenia

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2016-01-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:23:09 Edycja elementu informacja wydanie w dniu 05.01.2016 r. na rzecz podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Pan Andrzej Rymaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUHP „RYMEK POLSKA” Andrzej Rymaszewski z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Lipce 21, postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 85 MW, na działkach nr ewid. 2/1, 3, 4, 13, 16, 17, 21/2, 84/2, 84/3, 84/6, 84/7, 84/8, 85/2, 85/6, 86/2, 93 i 94 położonych w obrębie geodezyjnym Kwiecie, gmina Międzyrzecz WPP.6220.17.2015.MM Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2016-01-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:10:33 Upublicznienie elementu informacja wydanie w dniu 05.01.2016 r. na rzecz podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Pan Andrzej Rymaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUHP „RYMEK POLSKA” Andrzej Rymaszewski z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Lipce 21, postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 85 MW, na działkach nr ewid. 2/1, 3, 4, 13, 16, 17, 21/2, 84/2, 84/3, 84/6, 84/7, 84/8, 85/2, 85/6, 86/2, 93 i 94 położonych w obrębie geodezyjnym Kwiecie, gmina Międzyrzecz Marcin Rzepa
« powrót do poprzedniej strony